Bảo hiểm xã hội

Khuyến Mại

 • Miễn phí báo cáo thuế tháng đầu tiên nếu Quý khách đăng ký mua Thiết bị kê khai thuế qua mạng (Token)
 • Miễn phí thêm 02 tháng báo cáo thuế tiếp theo nếu Quý khách đăng ký thêm Dịch vụ kế toán 01 năm của Quốc Luật
 • Tặng 300 số hóa đơn điện tử trong trường hợp Quý khách sử dụng gói thành lập công ty chuyên nghiệp và đăng ký mua thiết bị token.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan như:

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tra cứu và tư vấn cách đặt tên Công ty;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn.

Thông tin chi tiết

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp.

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định khái niệm bảo hiểm xã hội như sau: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Các yếu tố cấu thành các chế độ bảo hiểm xã hội

 • Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội;
 • Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội;
 • Mức hưởng và thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

1. Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 thì các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể như sau:

 • Người lao động là công dân Việt Nam:

+ Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu (trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH các tỉnh);

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016);

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH;

 • Người lao động là công dân nước ngoài:

Làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018;

– Người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2, Chế độ bảo hiểm xã hội

Các chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam hiện nay bao gồm:

 • Chế độ bảo hiểm ốm đau;
 • Chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ bảo hiểm thai sản;
 • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ bảo hiểm y tế
 • Chế độ tử tuất.

3, Phân loại bảo hiểm xã hội 

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì phân loại bảo hiểm xã hội theo hình thức của bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

a/  Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định BHXH bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động

  Đối tượng

Quỹ BHXH

Quỹ TNLĐ, BNN

Quỹ BHTN

Quỹ BHYT

Tổng mức đóng

Qũy hưu trí, tử tuất

Quỹ  ốm đau, thai sản

Người lao động Việt Nam 

8%

0

0

1%

1,5%

10,5%

Người lao động nước ngoài 

0

0

0

0

1,5%

1,5 %

* Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động

Đối tượng 

Quỹ BHXH 

Quỹ TNLĐ, BNN

Quỹ BHTN 

Quỹ BHYT 

Tổng mức đóng 

Qũy hưu trí, tử tuất 

Quỹ  ốm đau, thai sản 

 

 

 

 

Người sử dụng lao động Việt Nam 

14%

3%

0,5%

1%

3%

21,5%

Người sử dụng lao động nước ngoài 

0

3% 

0,5% 

0

3%

6,5 %

4, Các dịch vụ đăng ký BHXH-BHYT-BHTN của An Hòa gồm có các quy định và trình tự đăng ký Bảo hiểm như sau:

A/ Tư vấn các quy định của Pháp luật về đăng ký BHXH-BHYT-BHTN:

 • Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
 • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
 • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

B/ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM LẦN ĐẦU

– Đăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động.

– Đăng ký tham gia Công đoàn ( đủ điều kiện) hoặc xin không tham gia Công đoàn (chưa đủ điều kiện) tại Liên đoàn lao động.

– Soạn thảo và đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động theo bộ luật lao động
– Đăng ký hệ thống tháng lương, bảng lương trên Phòng lao động.
– Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Tổng thời gian hoàn thành: 15 ngày làm việc theo đúng quy trình của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

C/ DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

– Lập các biểu mẫu báo các tăng, giảm lao động trong tháng.

– Nhận sổ và ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới.

– Ghi và chốt sổ đối với các lao động thôi việc.

– Giải quyết cấc chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản…

– Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do mất, hư hỏng

– Thay đổi nơi khám chữa bệnh

– Gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ

– Nhận trợ cấp BHXH 1 lần…

– Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng.

– Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động.

– Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu.
Tổng thời gian hoàn thành: theo đúng quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

 

Dịch vụ liên quan