Toàn bộ Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021

22/12/2020

Trước khi bước sang năm 2021, An Hòa gửi tới bạn đọc, đặc biệt là những người phụ trách Kế toán trong các doanh nghiệp toàn bộ lịch nộp báo cáo thuế cho năm tới, theo các văn bản hiện...

Tổng hợp mức phạt về hóa đơn NĐ 125/2020/NĐ-CP

17/12/2020

Tổng hợp mức phạt về hóa đơn theo chương III Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, thay thế cho các mức phạt tại Thông...

Nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP

09/09/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH...

SAO VĂN BẢN & SỬ DỤNG CON DẤU

18/08/2020

📑📄📃Một số khái niệm trong ” SAO VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU” Tư Vấn Thuế An Hòa chia sẻ nhằm tránh các sai phạm không đáng có: I, SAO VĂN BẢN Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về sao văn...

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 58/2014/QH13

15/04/2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến...