Hoàn thiện hồ sơ sổ sách

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan như:

 • Tư vấn hạch toán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Setup hệ thống kế toán;
 • Tra soát hóa đơn bỏ trốn.

Thông tin chi tiết

 Đằng sau sự thành công của mỗi công ty ngoài sách lược, chiến lược của ban lãnh đạo công ty còn cần có một bộ máy kế toán có chuyên môn. Trong quá trình phản ánh số liệu sảy ra sai sót là không tránh khỏi, nếu doanh nghiệp tìm được các kế toán có chuyên môn tốt thì sổ sách được đảm bảo với rủi do thấp nhất. nhưng doanh nghiệp chẳng may gặp phải những kế toán không tốt , hậu quả là phải đóng phạt hàng trăm đến hàng tỷ đồng.

Khi bị phạt thì doanh nghiệp bắt buộc phải đóng phạt để tiếp tục hoạt động . Những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, công an sẽ vào cuộc. Nếu công an vào cuộc thì trách nhiệm hình sự sẽ rất cao.

Nhằm tránh những khoản phạt vô lý do kém hiểu biết về luật và thông tư. Doanh nghiệp hãy để chúng tôi soát xét sổ sách kế toán để hoàn thiện hồ sơ cho đơn vị, giảm rủ ro đóng phạt đến mức thấp nhất có thể.

Quy trình thực hiện soát xét sổ sách kế toán trước khi quyết toán:

Bước 1 :  Bàn giao, giao nhận chứng từ sổ sách với doanh nghiệp.

Bước 2 : Kiểm tra đơn vị đã áp dụng đúng các chế độ kế toán chưa?

Bước 3 : Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách chứng từ.

 • Kiểm tra các chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp
 • Kiểm tra chứng từ lên báo cáo thuế, lên sổ sách kế toán đã hạch toán đúng tài khản từng nghiệp vụ, con số nhập liệu đã đúng hay chưa?
 • Đối chiếu sổ phụ ngân hàng lên sổ sách kế toán đã chính xác, hạch toán các tài khoản đã đúng chưa? Kiểm tra tỷ giá trong từng trường hợp giao dịch ngoại tệ.
 • Kiểm tra hàng tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng nhập xuất tồn, doanh nghiệp có tiến hành kiểm kê, đối chiếu hay không?
 • Kiểm tra hợp đồng lao động, bảng lương chính sách lương đã đăng ký đầy đủ với các cơ quan nhà nước liên quan hay chưa, đóng BHXH đầu đủ không?
 • Kiểm tra tài sản cố định, công cụ dụng cụ có hợp lý hay không? cách tính khấu hao, tài sản cố định có chi tiết hay không?
 • Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, xuất hoá đơn có đúng thời điểm hay không?, xuất hoá đơn có theo đúng ngành nghề của doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hay không?.
 • Kiểm tra các khoản chi phí của doanh nghiệp có phải là chi phí hợp lý theo quy định hiện hành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • Kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN,TNCN, GTGT của doanh nghiệp.

Bước 4 : Cùng doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung hoá đơn chứng từ hợp lệ của những nghiệp vụ thiếu hoá đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý.

Rủi ro: Cảnh báo những rủi do có thể xay ra

Giải pháp : Đưa ra các giải pháp hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán để tối ưu hoá số thuế phải nộp trong khuân khổ pháp luật về thuế.

Bước 5 : Trao đổi với đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh.

Bước 6 : Hướng dẫn lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung cách kịp thời và điều chỉnh sổ kế toán.

Bước 7 : Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.

Chính vì những khoản phí lớn phải đóng do những sai sót không đáng có, hãy liên hệ với chúng tôi với để hạn chế tối đa chi phí phải nộp. Chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích hơn về mọi mặt khác.

Dịch vụ liên quan