THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

05/04/2020

      Địa điểm kinh doanh có thể hiểu đơn giản là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, nơi mà doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Địa điểm kinh doanh được phép kinh...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ( VPĐD)

04/04/2020

Văn phòng đại diện (VPĐD)là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

04/04/2020

            Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực...

THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY HỢP DANH

04/04/2020

      Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một pháp nhân chung và cùng...

THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2020 (DNTN)

03/04/2020

DNTN là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, “chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình trước mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác”. Thành lập DNTN là cách mà...

THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2020

03/04/2020

        Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần là rất khó đối với một cá nhân hay tổ chức không am hiểu kỹ về pháp luât. Thủ tục thành lập công ty cổ...

Thủ tục tạm ngưng hoạt động

22/10/2019

      Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh không khó nhưng nếu doanh nghiệp không nắm rõ các...