Hướng dẫn nộp đề nghị gia hạn thuế online trên https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân….bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 gây ra NĐ 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 ra đời. Nội dung chủ yếu của nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Người nộp thuế thuộc đối tượng theo NĐ 41/2020/NĐ-CP được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) tới CQT một lần duy nhất cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất 30/07/2020.

Sau đây, An Hòa sẽ hướng dẫn các bạn lập tờ đề nghị gia hạn online và nộp online đơn đề nghị ra hạn này trên hệ thống thuế điện tử với vài bước như sau:

1️⃣. Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn

2️⃣Đăng ký tờ khai gia hạn nộp thuế điện tử
1. Khai thuế / Đăng ký tờ khai / Đăng ký thêm tờ khai
2. Chọn tờ khai Gia hạn / Tiếp tục
3. Tiếp đến “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký thêm tờ khai

3️⃣ Lập tờ khai đề nghị gia hạn thuế
1. Khai thuế/ Kê khai trực tuyến/ Tờ khai: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền đất (lưu ý chỉ áp dụng với các kỳ gia hạn theo NĐ 41/2020/NĐ-CP và sau khi đã lập tờ khai thuộc kỳ gian hạn mới lập đề nghị gia hạn)
1. Chọn loại thuế được gia hạn
2. Điền đối tượng được gia hạn thuế
3. Hoàn thành tờ khai gia hạn nộp thuế

4️⃣Hoàn thành tờ khai và nộp tờ khai đề nghị gia hạn

Trên đây là hướng dẫn lập tờ đề nghị gia hạn online và nộp online đơn đề nghị ra hạn trên hệ thống thuế điện tử Tư Vấn Thuế An Hòa gửi đến các bạn.
Rất mong sẽ hỗ trợ được phần nào cho anh/chị/em trong thời điểm dịch bệnh Covid 19.
Chúc anh/chị/em có một sức khỏe tốt vượt qua giai đoạn khó khăn.