KÊ KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI THUẾ GTGT

           Thực tế cho thấy, không phải bạn kế toán nào thực hiện phần khai thuế GTGT lần đầu đều đầy đủ và chính xác theo số lượng hóa đơn của công ty. Vẫn còn những sai sót xảy ra. Ngay cả trong quá trình lập tờ khai việc nhầm lẫn ở một số chỉ tiêu cũng là điều thường xảy ra. Tuy nhiên, nếu phát hiện kịp thời và xác định được việc sửa chữa sai sót đó có cần tới việc lập một tờ khai bổ sung thuế GTGT hay không còn phụ thuộc vào sai sót đó. An Hòa xin chia sẻ một số nguyên tắc và trường hợp kê khai bổ sung, không phải kê khai bổ sung thuế GTGT và phương án sử lý như sau:

I, Nguyên tắc vàng kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

 • Sai đâu sửa đó
  Sai ở tháng nào (quý nào) thì kê khai bổ sung đúng tháng đó (quý đó). Sai ở chỉ tiêu nào, tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. (Nếu tháng đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn tờ khai thuế GTGT => chọn tháng (quý) sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK =>Ghi =>Đóng). Sau đó mới thực hiện được Khai bổ sung.
 • Không phải cứ khai bổ sung là bị phạt
  Chỉ những sai sót làm tăng số thuế phải nộp mới bị phạt chậm nộp.
 • Không phải cứ khai bổ sung là điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38
  Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế bạn phát hiện ra sai sót)
 • Không phải cứ quên không kê khai là khai bổ sung
  Bạn chỉ phải khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. Còn nếu quên không kê khai hóa đơn đầu vào, bạn có thể khai trực tiếp vào kỳ hiện tại, và không bị khống chế thời hạn kê khai
 • Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung
  Chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT kỳ II/XXXX được lấy theo số liệu chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức kỳ I/XXXX và phần khai chênh lệch được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38 của kỳ II/XXXX
 • Ghi phần lý do tại bảng khai bổ sung

Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé các bạn, để nắm được là tại sao lại làm tờ khai bổ sung này.

II, Những trường hợp kê khai bổ sung và không phải kê khai bổ sung thuế GTGT

1, Những trường hợp phải kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:
Sau khi hết hạn thời gian kê khai của kỳ kê khai có sai sót thì kế toán phải làm kê khai bổ sung điều chỉnh trong những trường hợp sau:
– Kê khai thừa hóa đơn đầu ra: kê khai trùng hóa đơn, kê khai thừa hóa đơn  đầu ra
– Kê khai thừa hóa đơn đầu vào: kê khai trùng hóa đơn,  kê khai thừa hoà đơn đầu vào
– Không chuyển số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
– Hóa đơn đầu vào phải giảm do không đủ điều kiện khấu trừ đã kê khai khấu trừ trước đó.
– Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót chưa kê khai và kỳ phát sinh
– Hóa đơn đầu ra đã kê khai nhưng kê khai không đúng doanh thu và thuế đầu ra
– Hóa đơn đầu vào đã kê khai nhưng kê khai không đúng doanh thu và thuế đầu vào
Chú ý:
+ Chỉ kê khai bổ xung khi cơ quan thuế chưa công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra tại đơn vị
+ Nếu việc kê khai bổ sung mà không làm thay đổi thuế như kê khai sai tên, địa chỉ, số hóa đơn thì không phải lập mẫu 01/KHBS
+ Nếu việc kê khai bổ sung dẫn đến làm thay đổi số thuế phải nộp hoặc số thuế được khấu trừ thì doanh lập phải lập mẫu 01/KHBS cùng tờ khai bổ sung đi nộp cho cơ quan thuế
2, Những trường hợp không phải kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:
– Hóa đơn đầu vào chưa kê khai, bỏ sót
– Hóa đơn trả lại hàng do hai doanh nghiệp không thống nhất được mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Khi nhận hàng người mua không đồng ý mua xuất hóa đơn trả lại hàng khi đó doanh nghiệp kê khai vào tháng phát sinh mà không phải kê khai bổ sung.
– Hóa đơn điều chỉnh giảm giá, việc thực hiện giảm giá thì doanh nghiệp xuất hóa đơn điều chỉnh giảm và kê khai vào tháng phát sinh hóa đơn giảm mà không phải kê khai bổ sung.
III, Phương án xử lý với từng trường hợp khai bổ sung thuế GTGT cụ thể: 
TCác trường hợp khai bổ sungXử lýGhi chú
1Không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoànChỉ lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnhkhông phải lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
2Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT phải nộp

Sau điều chỉnh: tăng số thuế GTGT phải nộp

– Lập hồ sơ khai bổ sung ở kỳ có sai sót cần điều chỉnh

– Lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

– Nộp tiền thuế còn thiếu

– Nộp tiền lãi chậm nộp

Lãi chậm nộp: căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT phải nộp

Sau điều chỉnh: giảm số thuế GTGT phải nộp

– Số tiền nộp thừa được theo dõi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp kỳ sau hoặc hoàn thuế
3Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

Sau điều chỉnh: tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

– Lập hồ sơ khai bổ sung ở kỳ có sai sót cần điều chỉnh

– Lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót: khai vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.Chỉ tiêu 38: Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

Sau điều chỉnh: giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

Số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót: khai vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.Chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
4Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

Sau điều chỉnh: có số thuế GTGT phải nộp

– Lập hồ sơ khai bổ sung ở kỳ có sai sót cần điều chỉnh- Lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.– Nộp tiền thuế còn thiếu

– Nộp tiền lãi chậm nộp

– Số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót:  khai vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

– Chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

– Lãi chậm nộp: căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

5Trước điều chỉnh: có số thuế GTGT phải nộp

Sau điều chỉnh: có số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau

– Lập hồ sơ khai bổ sung ở kỳ có sai sót cần điều chỉnh- Lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS– Số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót:  khai vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

– Số tiền nộp thừa được theo dõi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp kỳ sau hoặc hoàn thuế

Chỉ tiêu 38: Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

Trên đây là tổng hợp của An Hòa về một số nguyên tắc và trường hợp kê khai bổ sung, không phải kê khai bổ sung thuế GTGT và phương án sử lý. Nếu còn thêm thắc mắc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng nhấc máy liên hệ với chúng tôi hoặc để lại bình luận chúng tôi sẽ liên hệ lại.