CÁC KHOẢN CHI PHÍ CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ – PHẦN III: CHI PHÍ KHẤU HAO

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá từ 20 triệu đông trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên trong thực tế vận dụng, có những trường hợp dễ gây nhầm lẫn. Chúng ta cùng điểm qua một số tình huống thực tế được Tổng Cục Thuế hướng dẫn về chi phí được trừ qua các loại chi phí như: khấu hao, tiền lương, lãi vay…

1.Khoản khấu hao trích vượt mức quy định thì có được trừ vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế không?

Theo điểm d khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định :

-Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Hàng năm, doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Thì được trích khâu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng. TSCĐ góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất…có đánh giá lại. Thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Ngược lại, đối với loại tài sản không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ. Thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí theo giá đánh giá lại

Điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC cũng quy định về phương pháp trích khấu hao như sau:

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Như vậy, Theo quy định trên, nếu DN đảm bảo trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng và việc trích khấu hao nhanh không quá 02 (hai) lần mức quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Chi phí phát sinh trong thời gian tạm dừng hoạt động để sữa chữa trong 3 tháng có được trừ không?

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC, TSCĐ phải đủ 03 yếu tố sau:
– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
– Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên.
– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.
Theo khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có nêu rõ: Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đódoanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Như vậy, TSCĐ tạm dừng hoạt động vẫn được trích khấu hao và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Lưu ý: Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do nhằm chứng minh của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.
3.Thuế GTGT của căn hộ chung cư DN mua dùng cho chuyên gia nước ngoài của các hãng nước ngoài – chuyên gia không ký hợp đồng lao động với công ty và làm nơi nghỉ của các cán bộ nhân viên ở chi nhánh các tỉnh về họp có được khấu trừ không? Chi phí trích khấu hao căn hộ trong trường hợp này có được tính vào chi phí được trừ không?
Đây là một trong các khoản chi phí khá nhạy cảm và gây ra nhiều tranh cãi. Kế toán cần hết sức lưu ý khi thực hiện quyết toán vì rất dễ bị loại nếu làm sai và chuẩn bị không đúng các giấy tờ quy định cần thiết:
Đầu tiên kế toán phải nắm rõ các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề trên:
Căn cứ Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, quy định về nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
– Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: 
….+TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng)….
Theo điểm a khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có nêu: Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
– Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Theo điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có nêu: Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
….+Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
– Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

…Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Dựa trên các căn cứ trên có thể đưa ra được 2 kết luận
* Kết luận 1: Giả sử căn hộ chung cư được Công ty ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, có hóa đơn GTGT hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng để làm chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài, cán bộ CNV chi nhánh về họp thì 
– Về thuế GTGT: được khấu trừ toàn bộ
– Về thuế TNDN:
+ Căn hộ chung cư được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành. Căn hộ đứng tên công ty và đáp ứng điều kiện như: Hóa đơn, chứng từ thanh toán, hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà …
+ Doanh nghiệp không kí hợp đồng lao động với người nước ngoài nhưng có kí hợp đồng với DN nước ngoài về việc chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam.
+ Ngoài ra trên Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể có thể hiện khoản chi phí lưu trú cho các cán bộ nhân viên ở chi nhánh các tỉnh về họp.
⇒ Được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Kết luận 2: Ngược lại.
Chi tiết: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/dscauhoi/hdtk_chitiet?id=138946&_afrLoop=84097600823091569#!%40%40%3F_afrLoop%3D84097600823091569%26id%3D138946%26_adf.ctrl-state%3Dcrjknhv0z_4
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-4723-TCT-CS-nam-2014-chinh-sach-thue-khau-hao-tai-san-co-dinh-can-ho-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-256307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/doanh-nghiep/Cong-van-7539-CT-TTHT-2019-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-Ha-Noi-408111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-26993-CT-TTHT-2019-thue-truong-hop-ca-nhan-su-dung-nha-cua-cong-ty-Cuc-Thue-Ha-Noi-414329.aspx
4. Phần tài sản xây dựng trên đất có được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính nếu đáp ứng đủ điều kiện như:
– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng;
– Có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
– Đồng thời công trình này phải được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.
Lưu ý: + Đối với đất thuê thì thời hạn thuê đất phải tương ứng với khoảng thời gian dự định trích khấu hao (Từ 25 năm đến 50 năm).
+ Trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng nhà xưởng khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC).
Chi tiết: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-2658-CT-TTHT-2013-khau-hao-tai-san-co-dinh-tren-dat-thue-188928.aspx
5. Chi phí khấu hao phòng đọc sách, sân cầu lông có được tính vào chi phí được trừ hay không?
Theo điểm a khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có nêu: Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
– Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
6. Khoản trích khấu hao cho ô tô phục vụ kinh doanh đứng tên Giám đốc công ty có tính vào chi phí được trừ hay không?
Theo điểm b khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì: Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với phần chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).
7. Tổng hợp các điểm cần lưu ý về chi phí khấu hao khi kiểm tra với Cơ quan thuế
Theo khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a. Tài sản cố định không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

b. Tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)

c. Tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo quy định

d. Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính

– Doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế trực tiếp quản lí trước khi trích khấu hao. Hằng năm doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo quy định.

– Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được phép trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 3 lần mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

– Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.

– Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

– Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

e. Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị

f. Phần chi khấu hao vượt mức 1,6 tỷ đồng/xe đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); chi khấu hao cho tàu bay dân dụng, du thuyền không phụ vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

h. Trường hợp công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì phần giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh không được tính khấu hao vào chi phí được từ khi xác định thu nhập chịu thuế

Điều kiện để công trình trên đất của doanh nghiệp như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành

m. Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

n. Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

-Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định như nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì gái trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Nguyên giá tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định hữu hình vào sử dụng.Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua bất động sản (tài sản) phù hợp với giá thị trường nhưng không được thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm mua tài sản

– Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài không tách riêng được giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm mua tài sản.

Chi tiết: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Thong-tu-96-2015-TT-BTC-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-279331.aspx