Bộ chứng từ cần có của một số chi phí trong DN

17/08/2020

Doanh nghiệp hoạt động luôn phát sinh các khoản chi phí. Tuy nhiên không phải chi phí nào cũng được tính là hợp lý để được khấu trừ khi tính thuế TNDN. Một số chi phí cần phải có đầy...

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2020

11/04/2020

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm...

Tư vấn kiểm soát tài chính

22/10/2019

        Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều cần phải kiểm soát tiền (thu vào – tiêu ra) để có thể có 1 khoản dành dụm phục vụ cho việc kinh doanh…Các doanh nghiệp cũng vậy,...

Dịch vụ đào tạo kế toán thuế

22/10/2019

Bạn là sinh viên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán? Bạn đang làm, sẽ làm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế cần hệ thống lại kiến thức chắc chắn? Bạn muốn có thêm kinh nghiệm...

Dịch vụ setup hệ thống kế toán

22/10/2019

        Một doanh nghiệp phát triển bền vững thì kế toán đóng một vai trò quan trọng tạo nên sự thành công. Doanh nghiệp  được ví như một cơ thể thì kế toán được ví như các...

Dịch vụ tư vấn thuế – kế toán

22/10/2019

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bộ phận kế toán – thuế đóng một vai trò quan trọng là công cụ thể hiện sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh và thay mặt doanh nghiệp làm việc trực...

Dịch vụ hoàn thuế

17/04/2019

       Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể hơn hoàn thuế GTGT là việc...

Dịch vụ quyết toán thuế

17/04/2019

       Quyết toán thuế là việc kiểm tra các số liệu có trong các khoản thuế của một tổ chức hoặc cá nhân. Đây chính là việc mà bất cứ một đơn vị tổ chức kinh tế hay...

Dịch vụ tra soát hóa đơn bỏ trốn

17/04/2019

Chi phí được trừ được coi là hợp lý, hợp lệ khi có đầy đủ chứng từ hóa đơn chứng minh. Vì vậy, đối với doanh nghiệp hóa đơn GTGT là chứng từ vô cùng quan trọng. Chính vì tính...